Landsdelsstævner 2021 - info følger

 

Stævne

Dato

Sted

AFTERREPstævne

 

 

REPstævne

 

 

ASPIRANTstævne

 

 

JUNIORstævne

 

 

Voksen Event

 

 

1014-stævne

 

 

 

Det er de forskellige landsdele der - via DGI på landsplan -  byder ind på, hvor, hvornår og hvilke stævner de gerne vil afholde. Stævnerne afholdes i samarbejde med DGIs kompetencegruppe for landsdelshold.